Barn

Fjellheim er et godt sted å være også for de små.

Barn er hjertelig velkommen til alle våre møter, og møtelokalet er godt egnet for barnefamilier. 

Vi legger til rette for barn på ulike måter. Følg med i KALENDEREN for å se hva som skjer på det enkelte møte.

 • søndagsskole

  Nesten hver søndag er det søndagsskole for barn fra to år og oppover. På søndagsskole synger vi sammen, har andakt og alderstilpassede aktiviteter. Søndagsskolen er like i nærheten av møtesalen og foregår samtidig med møtet.

 • FAMILIEMØTE

  De søndagene det ikke er søndagsskole er hele kirkefamilien samlet og møtet har en del spesielt for barna. Søndagens budskap formidles på en enkel måte som store og små kan huske. 

 • LØRDAGSKLUBB FOR TENÅRINGER

  På lørdagsklubben har vi bibelstudium, spiser god mat og bygger fellesskap mellom medlemmene. Klubben er for de som er i alder med ungdomsskole- og videregående-

  elever

 • SmÅBARNSTREFF

  Småbarnstreff er først og fremst et sosialt møtepunkt for hjemmeværende mammaer (eller pappaer) og barna. Hva vi finner på varierer fra gang til gang: det kan være alt fra innekos med bollelaging og babysang til felles lekeplassbesøk eller en tur til Leos.


  Samlingene organiseres spontant via facegruppa vår.


  Hvis du er interessert i å være med, ta kontakt med arbeider@fjellheim.tromso.no