Barn

Fjellheim er et godt sted å være også for de små.

Barn er hjertelig velkommen til alle våre gudstjenester, og lokalet er godt egnet for barnefamilier. 

Vi legger til rette for barn på ulike måter. Følg med i KALENDEREN for å se hva som skjer på den enkelte gudstjeneste.

 • søndagsskole

  De fleste søndager er det søndagsskole for barn fra to år og oppover. På søndagsskole synger vi sammen, har andakt og alderstilpassede aktiviteter. Søndagsskolen starter et kvarters tid uti gudstjenesten og finner sted i et rom like ved.

 • FAMILIEGUDSTJENESTE

  De søndagene det ikke er søndagsskole er hele kirkefamilien samlet og gudstjenesten har en del spesielt for barna. Søndagens budskap formidles på en enkel måte som store og små kan huske. 

 • LØRDAGSKLUBB FOR TENÅRINGER

  På lørdagsklubben Sentrum har vi bibelstudium, spiser god mat og bygger fellesskap mellom medlemmene. Klubben er for de som er i alder med ungdomsskole- og videregående-

  elever. Finn ut mer om Sentrum på facebook.

 • LEIR

  Misjonssambandet region nord arrangerer leirer for barn og tweens på Fjellheim og flere andre steder i Nord-Norge. 

  Se oversikt her.