medvandring

Medvandring handler om å gå et stykke vei sammen

i livets vekslende terreng.

Vi prater ærlig om livet, troen og tjenesten

- over en åpen Bibel.

Sammen blir vi bedre kjent med oss selv, hverandre

og han som sier at han er veien, sannheten og livet.