SØNDAGSMØTE

Søndagsmøtet er hovedmøtet i forsamlingen. Da samles vi for å høre forkynnelse, be og

synge sammen, samle inn penger til misjonsarbeidet og ha sosialt fellesskap. 

Noen søndager er det nattverd, og noen ganger er det ekstra tilrettelagt for BARN

MØTETIDER

Vi var møter hver søndag kl. 11.00. 


1. søndag i måneden er det nattverd i etterkant av møtet.

3. søndag i måneden er det nattverd- og vitnemøte kl. 19.30 i tillegg til møtet kl. 11.00


1. og 3. søndag i måneden er det søndagsskole. De andre søndagene er det Barnas Hjørne i møtet. 


Bønnekroken på hemsen er åpen en halv time før møtene.


Følg gjerne med i KALENDEREN, som alltid er oppdatert. 


Trenger du skyss til søndagsmøtet? Ring Maria på 45 66 25 32 innen fredagen før, så ordner vi det! (Pris: 50 kr)