Hilsen Fra Fjellheim Misjonsforsamling"Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov." (Gal 6:2) 


Vi i Fjellheim Misjonsforsamling har et ønske om å være ei forsamling hvor vi ser hverandre, tar oss av hverandre og tjener hverandre. Men vi er mange i forsamlingen, og det er ikke alltid lett å se og vite hvem som er borte fra de aktuelle samlingene.

 

Vet du om noen i vår sammenheng som er rammet av sykdom, har høy alder eller har det vanskelig av ulike grunner, ber vi om at du tar kontakt med oss. Så vil vi sørge for at vedkommende får en hilsen fra forsamlingen.


 

Denne ordningen omfatter de som går i våre misjonsforeninger, bibelgrupper, fredagskaffen, Fjellheim Ung, barne- og ungdomsarbeidet og på søndagsmøtene.


Kontakt: 

Ragnhild Aarbø, tlf 905 71 467,   epost: Ragnhild.kravik@gmail.com

Section Title

Type the content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area. No need to get caught up in the actual content of this body text, we just typed a bunch of meaningless sentences.