MEDLEMSKAP

FJELLHEIM MISJONSFORSAMLING

Alle kan være medlem i Fjellheim Misjonsforsamling, fra 0-100 år.

Medlemskontigent: kr 50,- per år

Betaling skjer på en søndag med medlemsregistrering på Fjellheim eller senere på faktura.


Som medlem i Fjellheim Misjonsforsamling

- får du stemmerett på årsmøtet (fra 15 år)

- genererer du statsstøtte (0-25 år)


Du kan være medlem i forsamlingen uansett hvilket kirkesamfunn du tilhører.

NLM TROSSAMFUNN

Norsk Luthersk Misjonssamband tilbyr en kirkerettslig tilknytning til organisasjonen
gjennom innmeldelse i NLM trossamfunn.