STYRET I FJELLHEIM

MISJONSFORSAMLING

Arbeidet i Fjellheim Misjonsforsamling ledes, ifølge vedtektene, av et eldsteråd og et forsamlingsstyre. Konkret arbeidsfordeling mellom disse finner du her.

 • Andreas Viste

  styreleder frem til 1 juli

 • Hanna Nilsen

  nestleder

  Tlf: 474 55 044

 • Ragnhild Aarbø

  Sekretær

  Tlf: 905 71 467

 • Andrea márkus nilsen

  Styremedlem

  Tlf: 467 86 636


 • Anders Nordli

  styremedlem, styreleder fra 2 juli

  Tlf: 


 • pål are andersen

  1 varamedlem

  Tlf: 

 • per magne larsen

  2 varamedlem

  Type the content for this list item here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this list item. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this text area, you will see the filler text disappear.

 • maren heggdal

  3 varamedlem

  Type the content for this list item here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this list item. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this text area, you will see the filler text disappear.