STYRET I FJELLHEIM

MISJONSFORSAMLING

Arbeidet i Fjellheim Misjonsforsamling ledes, ifølge vedtektene, av et eldsteråd og et forsamlingsstyre. Konkret arbeidsfordeling mellom disse finner du her.

 • ANDERS NORDLI

  Styreleder

  Tlf: 482 40 241


  styreleder@fjellheim.tromso.no

 • andreas viste


  nestleder

  Tlf: 975 68 596

 • daniel garvik


  kaSSERER

  Tlf:  410 45 986


 • Andrea márkus nilsen

  Styremedlem

  Tlf: 467 86 636


 • rAGNHILD aARBØ

  sekretær

  Tlf: 905 71 467


 • aNNE mAI maRTINSEN

  1 varamedlem


 • eIRIK sAMUELSEN

  2 varamedlem