STYRET I FJELLHEIM

MISJONSFORSAMLING

Arbeidet i Fjellheim Misjonsforsamling ledes, ifølge vedtektene, av et eldsteråd og et forsamlingsstyre. Konkret arbeidsfordeling mellom disse finner du her.

 • Ragnhild Aarbø

  Styreleder

  Tlf: 905 71 467


  styreleder@fjellheim.tromso.no

 • andreas viste


  nestleder

  Tlf: 975 68 596

 • kari synnøve nord-varhaug


  styremedlem

  Tlf: 986 66 803


 • Andrea márkus nilsen

  Styremedlem

  Tlf: 467 86 636


 • Anders Nordli

  sekretær

  Tlf: 482 40 241


 • Irene straumstein

  1 varamedlem


 • per magne larsen

  2 varamedlem


 • daniel garvik

  3 varamedlem