STYRET I FJELLHEIM

MISJONSFORSAMLING

Arbeidet i Fjellheim Misjonsforsamling ledes, ifølge vedtektene, av et eldsteråd og et forsamlingsstyre. Konkret arbeidsfordeling mellom disse finner du her.

 • Ragnhild Aarbø

  Styreleder

  Tlf: 905 71 467


  styreleder@fjellheim.tromso.no

 • Hanna Nilsen

  nestleder

  Tlf: 474 55 044

 • Andreas Viste

  styremedlem


  Tlf: 975 68 596


 • Andrea márkus nilsen

  Styremedlem

  Tlf: 467 86 636


 • Anders Nordli

  sekretær

  Tlf: 482 40 241


 • pål are andersen

  1 varamedlem


 • per magne larsen

  2 varamedlem


 • maren heggdal

  3 varamedlem