STYRET I FJELLHEIM

MISJONSFORSAMLING

Arbeidet i Fjellheim Misjonsforsamling ledes, ifølge vedtektene, av et eldsteråd og et forsamlingsstyre. Konkret arbeidsfordeling mellom disse finner du her.

 • Johannes Sæleset

  styreleder

 • Andreas viste

  styremedlem

  Tlf: 975 68 596

 • Hanna Nilsen

  Sekretær

  Tlf: 474 55 044

 • Andrea márkus nilsen

  Styremedlem

  Tlf: 467 86 636

  andrea.nilsenmarkus@gmail.com

 • TOMAS FAGERHEIM

  styremedlem

  Tlf: 982 02 522

  thomas.fagerheim@gmail.com

 • kirsti tværåli

  sTYREMEDLEM

  Tlf: 415 12 120