STYRET I FJELLHEIM

MISJONSFORSAMLING

Arbeidet i Fjellheim Misjonsforsamling ledes, ifølge vedtektene, av et eldsteråd og et forsamlingsstyre. Konkret arbeidsfordeling mellom disse finner du her.

 • Johannes Sæleset

  styreleder

 • Andreas viste

  styremedlem

  Tlf: 975 68 596

 • Hanna Nilsen

  Sekretær

  Tlf: 474 55 044

 • Andrea márkus nilsen

  Styremedlem

 • KATRINe hellestø

  styremedlem

 • thomas fagerheim

  1. varamedlem

  Tlf: 982 02 522


 • kirsti tværåli

  2. Varamedlem

  Tlf: 415 12 120

 • Arne Christian Valland

  3. varamedlem

  Tlf: 472 81 373