gI EN GAVE

Misjonsarbeid i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) 

sine mange misjonsland og her i Norge innebærer store kostnader. 

Vi er derfor takknemlige for økonomisk støtte. 

Gud velsigne hver glad giver.

fast givertjeneste

Fast giveravtale er en god måte å holde orden på egen givertjeneste, og gir forutsigbarhet i misjonsarbeidet.

En fast giveravtale trekkes fra konto med AvtaleGiro, og gir rett til skattefradrag for opp til kr 50.000,- per år.

Fast givertjeneste administreres av hovedkontoret til Norsk Luthersk Misjonssamband.


Det er to forskjellige måter å gi fast i Fjellheim Misjonsforsamling:


Forsamlingsordningen

Ved å bli med i forsamlingsordingen støtter du misjonsarbeid samtidig som en andel av gaven føres tilbake til Fjellheim Misjonsforsamling for å dekke nødvendige utgifter til f.eks husleie. Les mer om ordningen her.

Velg "inngå forsamlingsordning" nederst i skjemaet og skriv "Fjellheim Misjonsforsamling" under "Navn på forening".


Vanlig fast giveravtale

Tegner du en vanlig fast giveravtale blir hele gaven forvaltet av Norsk Luthersk Misjonssamband. 

Du bidrar til oversikt over givertjenesten fra forsamlingen om du kysser av for "godskrive min forening"  og skriver "Fjellheim Misjonsforsamling" under navn på forening.


Trykk på linken under for å gi fast på en av disse måtene.

ENkeltgaver

Vi er også takknemlige om du vil gi en gave direkte til oss, stor eller liten.

Gaven kan øremerkes med for eksempel "husleie" eller "misjon"

  • VIPPS

    #90006 - FJELLHEIM MISJONSFORSAMLING       • fjellheim misjonsforsamling

    KONTO: 4750 60 53397
  • fjellheim ung

    KONTO: 4750 77 79529