ÅNDELIG LEDERSKAP

Eldsterådet velges på årsmøtet og har ansvar for forkynnelsen, forvaltningen av sakramentene (dåp og nattverd) og åndelig veiledning for forsamlingens medlemmer. 


Du er velkommen til å kontakte eldsterådet dersom du sitter med spørsmål rundt forkynnelse og sakramentsforvaltning på Fjellheim.


Arbeidet i Fjellheim Misjonsforsamling ledes, ifølge vedtektene, av et eldsteråd og et styre. Konkret arbeidsfordeling mellom disse finner du her.

medlemmene i ELDSTERÅDET

thor fremmegård

tfremmegaard@fjellheimbibelskole.no


Thor har vært med i forsamlingen siden starten, og har jobbet i mange år som lærer og rektor på Fjellheim Bibelskole. Han har sin utdannelse fra Fjellhaug Misjonshøgskole i Oslo.


Thor er kontaktperson for eldsterådet

JON Syver norbye


jørgen storvoll