hvordan forvaltes hyrde- og læreansvaret på fjellheim?

Eldsterådet velges på årsmøtet og har ansvar for forkynnelsen, forvaltningen av sakramentene (dåp og nattverd) og åndelig veiledning for forsamlingens medlemmer. 


Du er velkommen til å kontakte eldsterådet dersom du sitter med spørsmål rundt forkynnelse og sakramentsforvaltning på Fjellheim.


Arbeidet i Fjellheim Misjonsforsamling ledes, ifølge vedtektene, av et eldsteråd og et forsamlingsstyre. Konkret arbeidsfordeling mellom disse finner du her.

medlemmene i ELDSTERÅDET

thor fremmegård

tfremmegaard@fjellheimbibelskole.no


Thor har vært med i forsamlingen siden starten, og har jobbet i mange år som lærer og rektor på Fjellheim Bibelskole. Han har sin utdannelse fra Fjellhaug Misjonshøgskole i Oslo.


Thor er kontaktperson for eldsterådet

ingvald andré kårbø

ikarbo@fjellheimbibelskole.no


Ingvald er til daglig rektor på Fjellheim Bibelskole, og har sin utdannelse fra Fjellhaug Misjonshøgskole i Oslo.

svein wilhelm nessa

wilhelm_nessa@yahoo.no


Wilhelm arbeider som ingeniør i Tromsø og har gått bibelskole og Bibel og formidling på Fjellheim.