FINN DIN TJENESTE

Det å finne sin plass i tjeneste for Gud og fellesskapet velsigner deg selv og andre.

På Fjellheim finnes muligheter til faste eller mer sporadiske oppgaver i tilknytning til menighetens aktiviteter.

Vi ser frem til å komme i kontakt med deg!

Du kan bruke skjemaet under, så tar vi kontakt med konkret spørsmål.


Meld deg til tjeneste her

hvordan kan du bidra?

Det er mange måter du kan være til glede for andre på! Mange forteller om meningsfylte tjenester i diverse arbeid som foregår i og ut fra forsamlingen. Ta gjerne kontakt for mer info.


Tjeneste under søndagsgudstjenester

 • Lage til eller servere kirkekaffe
 • Rigging - sette frem stoler mm.
 • Vertskap - ønske folk velkommen
 • Vasking
 • Teknikk - lyd og bilde
 • Musikk/sang
 • Lede møte
 • Forbønn
 • Transport - hente folk som trenger skyss
 • Tolking til engelsk

Tjenester i Fjellheim UNG

 • UNG-møte: Matservering
 • UNG-møte: Vasking
 • UNG-møte: Musikk/sang
 • UNG-møte: Lede møte
 • UNG-møte: Teknikk - lyd og bilde
 • UNG-møte: Vertskap som ønsker folk velkommen
 • UNG kirkekaffe: Være vertskap i egen stue etter en gudstjeneste
 • UNG sosial: Bli med på å arrangere noe gøy for unge voksne, en eller flere ganger

Andre tjenester

 • Søndagsskolen - praktisk eller med andakter (2-10 år)
 • Sentrum - ungdomsklubb på lørdager - sosialt eller andakt (13-18 år)
 • Allidrett på Kvaløya fredager - idrett/lek eller andakt (12 år+)
 • Barneleir (6-10 år)
 • Tweensleir (10-13 år)
 • Ungdomsleir (14-16 år)
 • 17. maifest
 • Julemesse
 • Praktisk hjelp til folk som trenger det
 • Besøke eller møte folk som ønsker det


Meld deg til tjeneste her!