HVEM ER VI

Fjellheim er en forsamling av mennesker som tror på Jesus. 

Vi er både barn, ungdommer, studenter, voksne og pensjonister. 


Fjellheim er en del av Misjonssambandet

Dette er Nord-Europas største misjonsorganisasjon, som driver et

omfattende misjons- og bistandsarbeid på tre kontinenter.

Visjon og verdier

Under finner du et et sammendrag av viktige verdier for oss.

Du kan lese mer om vårt trosgrunnlag her.


  • et åndelig hjem

    Fjellheim Misjonsforsamling ønsker å være et ”åndelig hjem” der den enkelte kan finne hvile og hjelp i sitt trosliv, bli sett og satt pris på, bli utfordret og få bruke sine nådegaver til oppbyggelse for fellesskapet.

  • bibelen er guds ord

    Vi tror at hele Bibelen er Guds Ord, og vil holde fast på den forståelse av Bibelen som er uttrykt i den lutherske bekjennelse. Vi ønsker at våre samlinger skal gi kjennskap, kjærlighet og tillit til Bibelen i den enkeltes liv. Mest av alt vil vi peke på Jesus og alt hans verk som eneste vei til fred med Gud, overbevist om at frelsen er ved tro og ikke ved gjerninger.

  • oppdraget

    Vi kaller oss misjonsforsamling fordi vi vil være tro mot det oppdrag Jesus gav oss; å gjøre Jesu navn kjent blant alle folkeslag. (Matt 28:18-20) Samtidig ønsker vi å være en utadrettet forsamling på lokalt plan med sikte på at Jesus må bli trodd, elsket og etterfulgt blant stadig flere også her nord.

HANDLINGSPLAN

Misjonssambandets strategiplan fram mot 2032, “Dere skal være mine vitner”, har inspirert oss i Fjellheim misjonsforsamling til å lage en handlingsplan for viktige steg vi ønsker å ta som forsamling fremover.