velkommen inn i fellesskapet!

Vi i Fjellheim Misjonsforsamling er glade for å være i kontakt med deg! 


Du har kanskje nettopp oppdaget Fjellheim, er innom av og til, eller kanskje du er fast inventar. Vi ønsker uansett å legge til rette for at du finner en vei inn i fellesskapet. Her kan du fortelle oss hvordan du ønsker å forholde deg til forsamlingen: Som venn eller medlem? 


Vi er klar over at man kan være usikker selv på hvilken relasjon man egentlig passer best inn i. 

Husk at du kan når som helst endre ditt valg ved å sende inn skjemaet nederst på nytt eller ta kontakt med Lars-Olav.

  MEDLEM OG VENN


KLIKK HER FOR Å REGISTRERE DEG SOM VENN ELLER MEDLEM I FJELLHEIM MISJONSFORSAMLING, ung eller SØNDAGSSKOLEN, OG MELDE INTERESSE FOR BIBELGRUPPER OG TJENESTEREN VENN AV FORSAMLINGEN deltar mer eller mindre jevnlig på gudstjenester eller andre arrangement i Fjellheim Misjonsforsamling, men har ikke Fjellheim som sitt primære åndelige fellesskap. 

  • Venner får informasjon om aktiviteter og tjenestemuligheter.
  • Fjellheim Misjonsforsamling er glade for venner av forsamlingen og har forståelse for at noen ønsker å gå jevnlig på Fjellheim, men primært tilhøre et annet fellesskap. 


 

ET MEDLER I FORSAMLINGEN ønsker å ha Fjellheim Misjonsforsamling som sitt primære åndelige fellesskap, og ønsker derfor forplikte seg med et medlemskap.

Et medlem er enig i disse punktene:

  • Jeg bekjenner den kristne tro og vil arbeide på den læremessige basis og etter de formål og bestemmelser som kommer til uttrykk i Norsk Luthersk Misjonssambands' grunnregler og forsamlingens vedtekter

  • Jeg sier «ja» til at jeg ønsker at de andre i forsamlingen skal bry seg om meg og ta seg av meg, både i gode og vonde dager

  • Jeg sier «ja» til at jeg ønsker å være med å påvirke forsamlingens retning videre gjennom min stemmerett i årsmøtet (gjelder fra fylte 15 år).

  • Jeg sier "ja" til å tjene forsamlingen med min tid, mitt engasjement og med de ressurser jeg har. Helse, økonomi, familiesituasjon og andre faktorer påvirker min mulighet til å kunne bidra.

  • Jeg sier «ja» til at jeg ønsker hjelp av forsamlingen og eldsterådet til å bli bevart i den kristne tro

  • Foreldre som er medlemmer i forsamlingen kan melde sine barn inn som medlemmer, og forholder seg til punktene over på barnets vegne. Alle barn som blir døpt i forsamlingen blir automatisk medlemmer.

  • Medlemmer står fritt til å ha et engasjement også i andre kristne fellesskap, men vil med medlemskapet markere tilhørighet til Fjellheim Misjonsforsamling

  • Medlemskap koster kr. 50,- per år og er løpende inntil det avsluttes ved å kontakte pastor skriftlig

  • Forsamlingen får Frifondstøtte per medlem fra 0-25 år

  • Medlemmer får informasjon om aktiviteter og tjenestemuligheter

  • Medlemskap i Fjellheim Misjonsforsamling er uavhengig av kirkerettslig tilhørighet. Ønskes dette så tilbys det gjennom NLM Trossamfunn


KLIKK HER FOR Å REGISTRERE DEG SOM VENN ELLER MEDLEM I FJELLHEIM MISJONSFORSAMLING, MELDEm i SØNDAGSSKOLEN, OG MELDE INTERESSE FOR BIBELGRUPPER OG TJENESTER
SAMTALE

I forsamlingen vår vil vi gjerne ha en samtale når man tegner seg som medlem. Ta gjerne kontakt med pastor i forkant, eller vær beredt på at Lars-Olav ringer deg etterpå for en hyggelig prat.