Alphakurs


Hva gjør du i møte med de vanskelige spørsmålene? 

Om hva som er meningen med det hele, om døden, om Gud og hvem er nå egentlig denne Jesus? 

Er tiden kommet for å søke svar?


Alpha er et 11 ukers innføringskurs i den kristne tro.

På Alphakurs får du mulighet til å utforske meningen med livet.


Neste kurs starter mandag 29. januar 2024
Er Alpha for meg?

Alpha er for deg som vil få et avklart forhold til kristen tro, som nylig har blitt kristen, som er ny i forsamlingen, som vil repetere troens innhold eller som ganske enkelt er interessert i kurset.


Hvor lenge varer kurset?

Alpha består av 11 kvelder med samling hver mandag, pluss en helgesamling i midten av kurset.

Det er mulig å melde seg på og i første omgang komme bare første kvelden for å se om du vil fortsette.


Hva koster det? 

Alpha er gratis!


Hva skjer på kurskveldene?

Mat, undervisning og samtale i grupper på ca 8-10 personer  med gruppeledere. 

Vi tar hensyn til smittevern og følger FHI sine gjeldende anbefalinger.


Tema: 

1. Er livet mer enn dette?

2. Hvem er Jesus?

3. Hvorfor døde Jesus

4. Hvordan kan jeg tro

5. Hvordan og hvorfor skal jeg be

6. Hvordan og hvorfor skal jeg lese i Bibelen

7. Hvor henvender du deg for å få veiledning?

8. Hvordan kan jeg stå imot det onde

Alpha-dag:

9. Hvem er Den Hellige Ånd

10. Hva gjør Den Hellige Ånd

11. Fylt av Den Hellige Ånd

12. Hvordan gjøre det beste ut av resten av mitt liv?

Etter Alpha-dag

13: Hvordan og hvorfor skal jeg fortelle til andre

14. Helbreder Gud i dag

15. Hva med menighetenVelkommen til å kontakte leder for Alpha, Henriette Andrea Hansen: 958 50 605

JONAS ANDERSEN

Tidligere deltaker

Intervju med Jonas, hausten 2021


For tredje gong er det Alphakurs på Fjellheim. Det er eit 11 vekers introduksjonskurs til kristen tru

med tema som "Er livet meir enn dette?", "Kvifor måtte Jesus dø?" og "Korleis kan eg stå imot det vonde?" Vel 15 personar møtest kvar måndag på Fjellheim for eit måltid, undervising på video og samtale i to grupper. Tidlegare deltakarar leder gruppesamtalane. Eg tok ein prat med ein av deltakarane, Jonas Andersen (29).


Jonas har vakse opp som kristen og gått bibelskule samt eit halvår på teologistudiet. Han seier likevel at «eg har over tid innsett at eg har fått eit problematisk forhold til Gud, og dei siste par åra har eg ikkje gått i ein menighet.» Han fortset med at «eg slit med å søkja Gud no, men eg vil heller ikkje berre gløyma han og kunne difor ikkje anna enn å melde meg på Alphakurs. Eg ynskjer å finna ut kvifor eg har det problematisk, og viss det finst ein tilstand med fred og trøyst så vil eg koma dit».


Den unge mannen opplever at undervisinga på Alpha tek fatt på mange spørsmål som er levande i eige liv på ein komprimert men bra måte. Til dømes om Gud elskar oss og korleis me kan oppdaga denne kjærleiken. Han set særleg pris på samtaledelen. «I starten tenkte eg at det hadde vore best om dei som underviser var fysisk til stades og kunne gi sine gode svar på mine spørsmål. Men etter kvart har eg kome til at eg set pris på at me ikkje treng vera ekspertar for å ha gode samtalar og hjelpe kvarandre i vanskelege spørsmål». Til sist spør eg Jonas om han har endra seg gjennom kurset så langt. «Eg opplever ikkje ei stor endring ved meg sjølv enno, men eg får lufta tankane mine og det hjelper meg å sjå meir positivt på livet og forholdet til Gud. Sjølv om eg ikkje har løyst mysteriet så går det i riktig retning.»

INGUNN SOFIE STORVOLL

Tidligere deltaker

Jeg var med på Alphakurs i vår her på Fjellheim. Det var min første gang, og forhåpentligvis ikke min siste. Jeg likte godt formatet, som gjentok seg likt for hver gang. Først litt prat, så en liten filmsnutt som introduserte kveldens tema, god mat, mye kaffe og snacks og tid til å snakke sammen om temaet i mindre grupper.


Fellesskapet jeg opplevde der var givende og annerledes mange andre treffpunkter jeg vanligvis deltar på. Der fikk jeg møte gode venner, noen fra bibelgruppa mi, noen jeg visste hvem var og andre jeg aldri hadde møtt før.


Jeg opplevde en åpenhet, der vi kunne stille ærlige spørsmål og tenke høyt om viktige temaer hentet fra Bibelen. Siden vi var fra ulike sammenhenger og i ulik livssituasjon, var det naturlig at meninger og spørsmål var forskjellige. 

Det var både lærerikt og givende.


Spørsmålet jeg ofte satt igjen med etter en samling var: «hva vil Gud vise meg nå?» 

Svaret ble både godt og noen ganger ikke det jeg hadde tenkt på forhånd.


Å bli med på Alphakurs er noe jeg anbefaler videre, uansett hvem du er og hvor du er i livet!