BIBELKURS

Er du interessert i å fordype deg i Bibelen og den kristne troen?

Hver vår arrangerer Fjellheim Kurs- og Misjonssenter tre uker med

undervisning i lokalene til Fjellheim Bibelskole.

Disse ukene er åpne for alle, og det er mulig å være med på enkelttimer,

hele dager eller være en/flere uker med eller uten kost og losji.


Informasjon om Bibelkurs finner du på nettsidene til Fjellheim Kurs- og Misjonssenter

og på facebook.