GUDSTJENESTE

Hver søndag kl 11:00 samles hele forsamlingen for å høre forkynnelse, be og

synge sammen, samle inn penger til misjonsarbeidet og ha sosialt fellesskap.KALENDEREN viser hva som skjer den enkelte søndag.


Hver søndag legger vi til rette for at BARNA skal trives.

Vi har familiegudstjeneste ca. en gang i måneden. 

Under vanlige gudstjenester er det søndagsskole og tweensopplegg for barn og ungdom.


Noen søndager er det nattverd. 


Klokka 10:30 ber vi sammen for møtet.


Trenger du skyss til gudstjenesten? 

Ring transportansvarlig på 991 50 248 innen fredagen før, så ordner vi det! (Pris: 100 kr t/r)


På de fleste gudstjenestene våre er tolkning til engelsk tilgjengelig.

ENGLISH INTERPRETATION AVAILABLE MOST SUNDAYS.