Barn og ungdom

Fjellheim er et godt sted å være i alle aldre.

Barn og ungdom er hjertelig velkommen til alle våre

gudstjenester og lokalet er godt egnet for barnefamilier. 


Vi legger til rette for barn og ungdom på ulike måter. 

Følg med i KALENDEREN for å se hva som skjer

på den enkelte gudstjeneste.

 • søndagsskole og tweens

  De fleste søndager er det søndagsskole for barn fra to år og oppover. Vi synger sammen, har andakt og alderstilpassede aktiviteter. Søndagsskolen starter et kvarters tid uti gudstjenesten og finner sted i et rom like ved.


  Praksiselever fra bibelskolen arrangerer også tweens-opplegg for ungdommer og eldre barn.

 • FAMILIEGUDSTJENESTE

  De søndagene det ikke er søndagsskole, er hele kirkefamilien samlet og gudstjenesten har en del spesielt for barna. Søndagens budskap formidles på en enkel måte som store og små kan huske. 

 • LEIR

  Misjonssambandet region nord arrangerer leirer for barn og tweens på Fjellheim og flere andre steder i Nord-Norge. 

  Se oversikt her.


  Kontaktperson: Håkon Syrstadeng

 • Sentrum: LØRDAGSKLUBB FOR TENÅRINGER

  På Sentrum samles vi omtrent en gang i måneden til en kjekk lørdagskveld med aktiviteter, god mat, sosialt og andakt. Sentrum er for deg som går på ungdomsskolen og videregående.

  Sjekk ut Sentrum på facebook!


  Kontaktperson: Hanna Kjær

 • allidrettsklubb på kvaløya

  Kvaløya Allidrett er et lavterskel aktivitetstilbud fra 7. klasse og oppover. Vi bruker gymsalen til Kvaløya vgs hver fredag kl. 18:00-20:00. Vi prøver å ha et variert tilbud av aktiviteter og leker. Midt i samlingen har vi en pause med frukt og det blir fortalt ifra Bibelen. Det kommer ukentlige oppdateringer i ei Facebook-gruppe som du kan spørre om å bli medlem i. 


  Kvaløya Allidrett har en medlemskontigent på 50 kr per år. Du er velkommen til å være med noen ganger først, for å finne ut om du ønsker å være fast medlem! 


  Kontaktperson: Eva Skipenes