sjelesorg/samtale

Sjelesorg er "omsorg for sjelen". Enten man har levd som kristen lenge eller er helt ny på veien, kan man tynges av mange tanker og spørsmål.  Kanskje ønsker du å bli en kristen, men vet ikke helt hvordan?


På Fjellheim har vi flere personer som har ansvar for sjelesorg og veiledning.  Ønsker du en samtale, ta kontakt med vår koordinator for sjelesorg: 


Eva Skipenes, tlf: 932 58 812 eller e-post: evaskipenes@gmail.com


Alle opplysninger behandles konfidensielt.