ÅNDELIG LEDERSKAP

Eldsterådet velges på årsmøtet og har ansvar for forkynnelsen, forvaltningen av sakramentene (dåp og nattverd) og åndelig veiledning for forsamlingens medlemmer. 


Du er velkommen til å kontakte eldsterådet dersom du sitter med spørsmål rundt forkynnelse og sakramentsforvaltning på Fjellheim.


Arbeidet i Fjellheim Misjonsforsamling ledes, ifølge vedtektene, av et eldsteråd og et styre. Konkret arbeidsfordeling mellom disse finner du her.

medlemmene i ELDSTERÅDET

thor fremmegård (kontaktperson)

Tlf: 984 70 254


tfremmegaard@fjellheimbibelskole.no


Thor er kontaktperson for eldsterådet.


Thor har vært med i forsamlingen siden starten, og har jobbet i mange år som lærer og rektor på Fjellheim Bibelskole. Han har sin utdannelse fra Fjellhaug Misjonshøgskole i Oslo.

Lars-Olav S. Morstøl (pastor)


Tlf: 915 20 597


lmorstol@nlm.no


Lars-Olav er pastor i Fjellheim Misjonsforsamling og er medlem av eldsterådet i kraft av sin stilling. Han har sin utdannelse fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo.
Valgstyret

Året 2024-25 sitter Thor Fremmegård og Eva Skipenes i valgstyret. Tips dem gjerne om du tenker på noen som burde være med i eldsterådet.