INFOMAIL

Hver uke sender vi ut mail med oppdatert informasjon om aktivitet i forsamlinga.


Meld deg på forsamlingens e-postliste ved å registrere deg

som venn av forsamlingen og kryss av for infomail.

Når du har registrert deg, kan det gå to uker før du begynner å motta mailen.