Hva er da et menneske? 

Det finnes mange svar på spørsmålet, men hvilket svar vi – bevisst eller ubevisst – anser som sannheten om oss selv,  har potensial til å prege våre liv på en fundamental måte. 


Det handler om hvem vi er, hvordan vi behandler oss selv og andre mennesker, hva som er meningen med våre liv, og ikke minst om vårt forhold til det som er større enn oss selv, Gud. Svaret på disse spørsmålene er med og danner grunnlaget for hvordan vi lever våre liv, nettopp fordi menneskesynet er en essensiell komponent i hver enkelt sitt verdensbilde.  


Vi er overbevist om at Bibelen og kristendommens svar på spørsmålet både er sant og godt for alle, og har betydning for hvordan vi tenker om  vår tids store og kontroversielle spørsmål. Kjønnsidentitet, abort, kunstig intelligens, og seksualetikk er eksempler på dette. 


På konferansen “Hva er da et menneske?” ønsker vi derfor å grave dypere i bibelens lære om mennesket og dets betydning for våre liv og vår tid.

Velkommen til to spennende konferansedager på Fjellheim i Tromsø 11.-12. oktober 2024.


Vi ser ikke bort fra at arrangementet kan bli fult, så meld deg på i god tid.


Det er FBB Nord-Hålogaland (For bibel og bekjennelse), sammen med Fjellheim Misjonsforsamling som står bak arrangementet. 


 • Fredag 11. Oktober

  18:00 – Registrering

  18:30 – Session A1: Jan Bygstad

                  Det skapte mennesket

  19:45 – Dybdeintervju: Marianne Brattgjerd

  20:30 – Kveldsbønn

  21:00 – Kveldsmat


  Lørdag 12. Oktober

  09:30 – Session A2: Jan Bygstad

                  Det falne mennesket

  10:30 – Pause

  10:45 – Session B1: Marianne Brattgjerd

                 Ideer har konsekvenser: Kjønnsideologiens inntog i skole og samfunn

  11:30 – Lunsj

  12:30 – Session B2: Marianne Brattgjerd

                  Ideer har konsekvenser: Verdensbilder i konflikt

  13:30 – Pause

  13:45 – Seminar

                  Om menneskesyn på din arbeidsplass. Alexander Feidal-Nilsen har ett seminar. Det blir trolig flere seminar.

  14:45 Pause

  15:00 – Session C1: (Usikkert om dette foredraget blir)

                  Det sekulære mennesket: Hva er det?

  16:00 – Middag

  18:00 – Session C2: Panelsamtale

                  Det sekulære mennesket vs. det kristne

  19:00 – Session A3: Jan Bygstad

                  Det nye mennesket

  20:00 – Kveldsmat og mingling  Endringer i programmet kan forekomme.


 • Sted

  Konferansen arrangeres i Fjellheim Bibelskole sine lokaler. Lokalet ligger sentralt, sør på Tromsøya, med gangavstand fra sentrum. Det er også lett tilgjengelig med buss. Adressen er mellomvegen 96, 9008 Tromsø.


  Overnatting

  Er du tilreisende for helgen må du ordne overnatting på egenhånd. Selv om Fjellheim Bibelskole har internatrom, er alle disse i bruk av elever ved bibelskolen. 


  Mat

  Det serveres mat på konferansen, og disse kan bestilles enkeltvis ved påmelding.

 • Ønsker du å bli med på disse innholdsrike og viktige dagene kan du melde deg på vi CheckIn her:  MELD DEG PÅ  Priser


  Deltakeravgift: 

  Inkluderer tilgang til alle foredrag begge dagene. Mat er ikke inkludert. 

  - Voksen: 400,- 

  - Student: 290,-


  Mat:

  Ved påmelding velger du hvilke måltid du ønsker.


  Voksen: 

  - Kveldsmat fredag: 60,-

  - Lunsj lørdag: 100,-

  - Middag lørdag: 160,-

  - Kveldsmat lørdag: 60,-


  Student:

  - Kveldsmat fredag: 40,-

  - Lunsj lørdag: 80,-

  - Middag lørdag: 120,-

  - Kveldsmat lørdag: 40,-


 • ⬇️

 • Jan BYgstad

  Jan Bygstad er teolog, forfatter og en viktig stemme i dagens kristen-Norge. Han har vært prest i flere tiår, og med sin lange erfaring er han kjent for sin bunnsolide og Bibelnære formidling. Konferansens tema er noe av tematikken han har engasjert seg i over lang tid. På konferansen vil Jan ta oss med inn i Bibelens svar på "hva er da et menneske?". Han vil ha tre foredrag under overskriftene: det skapte-, det falne-, og det nye-mennesket.

   

  Bygstad har vært prest i over 40 år, først i DNK, og senere i DELK. Jan har vært sentral i bevegelsen "For Bibel og Bekjennelse", og er tildelt æresdoktor ved Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne Indiana (USA)

 • Marianne Brattgjerd

  Marianne er en dyktig samfunnsdebattant og foredragsholder. De siste årene har hun engasjert seg i viktige samfunnsspørsmål, deriblant kjønnstematikken. Hun har doktorgrad, og har med sin skarpe forskningskompetanse levert innsiktsfulle artikler i nasjonale aviser, og i tidsskrifter.


  Marianne har særlig interessert seg for å undersøke ideene som ligger til grunn for det sekulære verdensbildet som preger vårt samfunn og dets menneskesyn. Hun argumenterer for at det kristne synet på mennesket og tilværelsen er et bedre fundament å bygge på. Vi er glade for at hun på konferansen skal snakke om dette verdensbilder i konflikt.

 • Alexander Feidal-Nilsen

  Alexander Feidal-Nilsen er lege, og bor i Tromsø. Som kristen lege har han særlig engasjert seg for det ufødte liv, og med hans ryddige og gode formidlingsevne er det vanskelig å ikke bli overbevist når han formidler om dette som han brenner for. Alexander var blant annet med å utforme Norges kristelige legeforenings høringssvar på Abortuvalgets NOU. Utover dette er Alexander over gjennomsnittet interessert i de store ideene som former livene. En viktig lokal bidragsyter til konferansen.